O nas    Usługi    Hale do wynajęcia    Hale na sprzedaż    Budowa    Działki    Kontakt    EN
» Informacje z rynku magazynowego » Magazyny i grunty - informacje z rynku - archiwum agencji JARTOM » DZIAŁKA GRUNT ARTYKUŁ Z ARCHIWUM JARTOM
JARTOM - HALE I GRUNTY W CAŁEJ POLSCE
+48 22 ... zobacz numer
Zostań klientem: wypełnij formularz

   W JARTOM mamy 99% rynku magazynowego


 

DZIAŁKA GRUNT ARTYKUŁ Z ARCHIWUM JARTOM

Po pierwsze działka...
Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić po "upatrzeniu" działki, jest złożenie wizyty w urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jego ważność zależy od tego, kiedy został uchwalony:
  -plany uchwalone po 1 stycznia 1995r. nadal zachowują moc
  -plany uchwalone przed 1 stycznia 1995r. są już nieważne
  -gmina albo uchwaliła już nowy plan, albo jest w trakcie jego opracowywania.
Proces nowego planu trwa około roku.

Miejscowy plan zagospodarowania
Jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych - wystarczy w urzędzie gminy złożyć wniosek o wydanie wyciągu i części graficznej planu oraz uiścić opłatę. Dobrze jest zapoznać się za jego pośrednictwem z ewentualnym rozmieszczeniem terenów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych czy infrastruktury technicznej.
Jeśli gmina nie ma planu. Jeśli gmina nie posiada uchwalonego miejscowego planu przestrzennego należy wystąpić do gminy o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego, decyzja zostanie wydana bezpłatnie.

Ewidencja gruntów
Kolejna instytucja, którą trzeba odwiedzić, to wydział geodezji miejscowego starostwa - tam znajduje się ewidencja gruntów i budynków. Znajdziemy tam dane określające:
  -dokładne położenie działki i jej granic
  -powierzchnię działki
  -klasy gruntu
  -wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości
  -nazwę właścicieli: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania
  -wartość nieruchomości
Dane znajdujące się w ewidencji są jawne, udzielane za opłatą.

Wydział Ksiąg Wieczystych
To kolejne miejsce, do którego powinniśmy się udać. Księgi wieczyste są jawne i każdy może je przeglądać w budynku sądu. Księga składa się z 4 działów - należy wszystkie dokładnie przestudiować.
Dział pierwszy:
  -położenie nieruchomości
  -numer obrębu ewidencyjnego i działki ewidencyjnej
  -powierzchnia nieruchomości
  -rodzaj nieruchomości
  -tzw. prawa rzeczowe dot. m.in. "służebność drogi koniecznej"
Dział drugi:
  -dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko właściciela
Dział trzeci:
  -ograniczone prawa rzeczowe np.:
  - prawo pierwokupu działki.
  - prawo dzierżawy działki.
  - prawo do przejazdu i przechodzenia przez naszą działkę wydzielonym pasem ustanowionym na rzecz sąsiadów, którzy nie mają dostępu do drogi publicznej.
  - prawo nieodpłatnego użytkowania działki przez najbliższych 5 lat.
Dział czwarty:
Został on przeznaczony na wpisanie hipoteki zabezpieczającej dług zaciągnięty przez właściciela nieruchomości. Jeśli w tym dziale jest wpis, oznacza to, iż właściciel - najczęściej bank - ma prawo w razie nieuregulowania długu żądać sprzedaży nieruchomości i tym sposobem odebrać należne kwoty. Nie ma przy tym znaczenia, że zmienił się właściciel, bowiem hipoteka przypisana jest działce.
Źródło: Gazeta Wyborcza 30.03.2006r. M. Reut "ŁADNY DOM"

W poszukiwaniach i doradztwie dotyczącym działek z miłą chęcią pomoże Państwu Pani Ania Chmielewska. Telefony kontaktowe to: 509-784-276 oraz 022/ 826-22-69.
Zapraszamy

inne informacje »»SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

rodzaj nieruchomości
rodzaj transakcji
region
numer oferty  
Informacje z rynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU:

Imię i Nazwisko, Firma:
E-mail:
Telefon:
2006 - 2024 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone >> o firmie >> Polityka prywatności i Cookies >> nieruchomości >> kontakt