Czego oczekują usługobiorcy?

Standardowe wymagania Klientów magazynów z obsługą

Pracownicy JARTOM pomagają dobrać usługobiorcę uwzględniając konkretne możliwości techniczne, bazę magazynową i poziom cen w porównaniu z możliwościami Klienta.
Szczególnie poszukiwane są obiekty o wysokim standardzie, zapewniające dobre warunki składowania. Ważna jest całodobowa ochrona i procedury monitorowania. Klienci zwracają uwagę na sposób składowania towarów na regałach półkowych, ale coraz ważniejszy jest pełny, zakres różnorodnych, coraz bardziej wyrafinowanych usług magazynowych. Podstawą jest nowoczesny sprzęt magazynowy i profesjonalna, sprawdzona obsługa.

Wymagane jest AKTYWNE ZARZĄDZANIE I WYMIANA DANYCH Z KLIENTAMI

Pełne raportowanie dotyczące zapasu i sprzedaży z magazynu w formie elektronicznej obejmujące: codzienny raport o zapasie i sprzedaży w sztukach i wartościowo, raporty o sprzedaży do poszczególnych Klientów, raporty zbiorcze za zadany okres itp. Aktywne zarządzanie stanami magazynowymi z pomocą profesjonalnych programów komputerowych. System elektronicznej wymiany danych z Klientami, dzięki którym możliwy jest transfer informacji w czasie rzeczywistym.

WYMAGANE PRZEZ KLIENTÓW USŁUGI DODATKOWE

1. Kompletacja otrzymanych zamówień.
2. Konfekcjonowanie produktów pod indywidualne potrzeby Klientów.
3. Komisjonowanie towaru na paletach w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych oraz przygotowywanie paczek.
4. Foliowanie oraz etykietowanie (w tym niestandardowe jednostki sprzedaży). Przepakowywanie.
5. Przygotowywanie zestawów promocyjnych.

TRANSPORT I SPEDYCJA

Coraz częściej klienci oprócz usług magazynowych oczekują usług transportowych i spedycyjnych. Standardem stały się terminowe dostawy do Klienta w ciągu maksimum 48 godzin od otrzymania zamówienia, bez względu na wymagane miejsce dostawy. Redystrybucja pomiędzy sklepami, obsługa reklamacji Klientów. Dostawy do Klientów w zamkniętych i zabezpieczonych kartonach, co daje możliwość zrezygnowania z przeliczania dostawy w momencie odbioru w sklepie. Pakowanie zamówień do kartonów w sposób prawie wykluczający możliwość uszkodzenia towaru w czasie transportu i dodatkowo bardzo ostrożnie obchodzenie się z przesyłką w czasie przeładunków i transportu.

W związku z wejściem do Unii Europejskiej znacznie zmniejszyła się rola obsługi celnej. Mimo wszystko klienci mogą oczekiwać, choć w mniejszym zakresie kompleksowej obsługi wszelkich procedur gospodarczych związanych z importem i eksportem, uszlachetnianiem czynnym, biernym, procedurami uproszczonymi i odprawy czasowej.

Jeżeli poszukujesz dostawcy usług logistycznych wypełnij formularz szczegółowy lub poniższy formularz uproszczony:

Czego oczekują usługobiorcy?