Współpraca z JARTOM

Współpraca z agencjami nieruchomości


JARTOM współpracuje z innymi agencjami nieruchomościami zajmującymi się obiektami magazynowymi, produkcyjnymi i biurowymi.

Ponadto JARTOM poprzez System
MLS WSPON
na stałe współdziała z ponad stu agencjami nieruchomościami różnych specjalności wg zasad i standardów ustalonych przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Konkurujemy z innymi agencjami jakością
oferowanych usług, szybkością działania oraz wachlarzem oferowanych usług dodatkowych.

Stosujemy się do przepisów Standardów
Zawodowych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.


zdjęcie Współpraca JARTOM z innymi agencjami, współpraca z firmami budowlanymi

Współpraca z firmami budowlanymi

Jeśli reprezentujesz firmę budowlaną:
Ze względu na dużą ilość klientów zainteresowanych budową hal magazynowych i produkcyjnych, JARTOM Real Estate zainteresowana jest współpracą z firmami budowlanymi specjalizującymi się w nieruchomościach magazynowych, produkcyjnych i innych komercyjnych.
Jeśli reprezentujesz firmę budowlaną i chcesz współpracować napisz do kbranecka@jartom.pl

Współpraca z kancelarią prawną

JARTOM współpracuje z kancelarią prawną w zakresie:
- opiniowania umów.
Kancelaria przygotowuje projekty umów oraz sporządza opinie prawne w powyższym zakresie.

- sprawdzania stanu prawnego nieruchomości i obrót nieruchomościami.
Kancelaria świadczy usługi prawne związane z obrotem, zagospodarowywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Przygotowuje analizy stanu prawnego nieruchomości, projekty umów dotyczących nieruchomości oraz dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji.

- przedstawicielstwo procesowe i nieprocesowe.
Kancelaria reprezentuje  JARTOM przed sądami polubownymi oraz prowadzi postępowania sądowe we wszystkich instancjach w sprawach związanych ze stosunkami umownymi.

- windykacja wierzytelności.

- Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną.

Współpraca z innymi firmami

JARTOM jest otwarta na współpracę z firmami z sektora bankowego i ubezpieczeń w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych.

Współpraca z JARTOM