Wynagrodzenie JARTOM Real Estate pokrywają właściciele nieruchomości

Magazyny z zapleczem socjalnym, oferta nr 1350b

Warszawa Bielany przy trasie Gdańskiej
  • Do wynajęcia magazyny z zapleczem socjalnym. Możliwe magazynowanie i konfekcjonowanie. Hala doświetlona światłem dziennym. Powierzchnie magazynowe z posadzką z żywicy epoksydowej. Dostępna moc prądu 200kW. Lokale użytkowe z wejściem na hale. Z Jartom wynajmiesz hale na najlepszych warunkach.
  • Termin dostępności nieruchomości: od czerwca 2021
  • Minimalny moduł hali na wynajem 1550 mkw., maksymalny do uzgodnienia

Czynsz za mkw. powierzchni hali 20 PLN + VAT + opłaty
Czynsz do negocjacji

Kategoria do wynajęcia, magazyn, hala produkcyjna  
Lokalizacja Warszawa Bielany przy trasie Gdańskiej, kierunek na północ, okolica typowo przemysłowa, droga asfaltowa 
Standard, stan techniczny, rok budowy stan nieruchomości bardzo dobry, rok budowy: zapytaj doradcę - wypełnij i wyślij formularz znajdujący się obok:  
Hala wysokość zapytaj doradcę - wypełnij i wyślij formularz znajdujący się obok:  
Hala ogrzewana, rodzaj ogrzewania zapytaj doradcę - wypełnij i wyślij formularz znajdujący się obok:  
Hala rodzaj i wytrzymałość posadzki posadzka bezpyłowa, nośność posadzki: zapytaj doradcę - wypełnij i wyślij formularz znajdujący się obok:  
Hala rampa zapytaj doradcę - wypełnij i wyślij formularz znajdujący się obok:  
Hala ilość bram zapytaj doradcę - wypełnij i wyślij formularz znajdujący się obok:  
Biuro pow. max 510 mkw.  
Zabezpieczenia, ochrona obiekt chroniony - ochrona fizyczna na obiekcie  
Zagospodarowanie terenu teren z własnymi drogami przejazdowymi, obszerne place manewrowe, postojowe, parkingowe; zazieleniony, wyłożony kostką, zadbany  

Magazyny z zapleczem socjalno-biurowym znajdują się w warszawskiej dzielnicy Bielany, graniczącej z Żoliborzem, Bemowem, a północna granica Bielan jest równocześnie granicą Warszawy.

Dojazd dla pracowników i klientów indywidualnych.
W granicach dzielnicy Bielany kursują między innymi: metro, kilka linii tramwajowych, kilkanaście autobusowych oraz mikrobusy. Poza tym istnieje specjalne połączenie autobusowe między Bielanami a dzielnicą Łomianki.

Dojazd dla transportów typu TIR i innych samochodów ciężarowych.
Dzielnica Bielany leży u skrzyżowania trzech istotnych szlaków komunikacyjnych, zarówno europejskich, krajowych, jak i wojewódzkich. Są to Droga Krajowa nr 7 (z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem), będąca fragmentem trasy europejskiej E 77, DK 8 (od przejścia granicznego do Czech w Kudowie-Zdroju do przejścia granicznego na Litwę w Budzisku), czyli europejska trasa E 67 oraz droga wojewódzka numer 898. Na etapie budowy są kolejne ulice – przykładowo: Bohdziewicza, Berenta, Karska, Szaflarska oraz Arkuszowa.

Komunikacja kolejowa.
Bielany nie posiadają połączenia kolejowego, najprościej więc dojechać pociągiem na teren dzielnicy Bródno, a potem przedostać się na Bielany mostem gen. Stefana Grota Roweckiego.

Opis gospodarki regionu.
Do mocnych stron dzielnicy Bielany, wspierających je w walce o inwestorów, niewątpliwie należą: położenie w linii korytarza ekologicznego doliny Wisły, znaczne zasoby i walory przyrodnicze oraz krajobrazowe, duża powierzchnia terenów zieleni, walory krajobrazu miejskiego wynikające z zabytkowych zespołów architektonicznych – obiektów architektury sakralnej, świeckiej i wojskowej oraz małej architektury, przyjęcie przez Władze założeń do polityki ekorozwoju, systematyczna modernizacja Huty Lucchini (największego zakładu przemysłowego na Bielanach), zmierzająca do zmniejszenia do minimum emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, troska o wysoki poziom edukacji ekologicznej mieszkańców, rozwijanie sieci monitoringu środowiska przyrodniczego i podejmowanie na podstawie ich wyników działań realizacyjnych (np. budowa ekranów dźwiękochłonnych, wymiana okien wzdłuż Trasy AK, usuwanie azbestu w budynkach mieszkalnych), istniejący zasób terenów gminnych możliwych do zagospodarowania pod funkcje produkcyjne, usługowe i mieszkaniowe, skomunalizowanie terenów przylegających od strony północno-zachodniej do Lasu Bielańskiego i możliwość ich wykorzystania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stosunkowo dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego oraz dobra dostępność do centrum miasta środkami komunikacji miejskiej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, punktów poboru wody oligoceńskiej oraz stacji uzdatniania wody wodociągowej w os. Wrzeciono i Górny Marymont. Jednymi z większych zakładów produkcyjnych na terenie dzielnicy Bielany są: Huta Warszawa, specjalizująca się w produkcji stali jakościowych i stopowych oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych.

Opiekun oferty

zdjęcie Kamila Branecka

Kamila Branecka

Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu

zdjęcie Tomasz Branecki

Tomasz Branecki

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Zapytaj o tę nieruchomość

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Magazyny i hale do wynajęcia w aglomeracjach: