Wynagrodzenie JARTOM Real Estate pokrywają właściciele nieruchomości

Działka z pozwoleniem na budowę hali, oferta nr 7245a

Działka bezpośrednio przy trasie katowickiej, 24 km od Warszawy.
  • Powierzchnia działki sprzedaż 25 000 mkw.
  • Działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Część działki jest w terenie zabudowy usług i składów U - zabudowa usługowa nieuciążliwa i składy. Plan dopuszcza obiekty usług i składów użyteczności publicznej związane z obsługą handlu (sklepy, hurtownie, budynki biurowe), składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe kubaturowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki. Dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego i adaptację istniejących budynków mieszkalnych. Część działki to teren leśny L. W pozostałej części to teren zabudowy mieszkaniowej M. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa gospodarcza związana z funkcją mieszkaniową, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych. Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą. Plan dopuszcza: - lokalizację usług podstawowych, np. kiosk, sklep ogólno branżowy, mały zakład gastronomiczny i warsztat pracy właściciela np. fryzjer, krawiec, szewc, piekarz, stolarz, lekarz, zegarmistrz itp. - adaptacje istniejącego zainwestowania zgodnego z funkcją terenu. U - dopuszcza się lokalizację zabudowy kubaturowej o stopniu intensywności max. 0,6, wysokość budynków nie powinna przekroczyć 15 m. M – ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 12 m.
  • Działka z własnym zjazdem bezpośrednio z trasy katowickiej.

Cena sprzedaży nieruchomości 6 000 000 PLN + VAT

Kategoria działka na sprzedaż
Lokalizacja opis Działka bezpośrednio przy trasie katowickiej, 24 km od Warszawy., Żabia Wola, kierunek na Katowice, okolica mieszkalno – usługowa, droga główna 
Powierzchnia działki 25 000 mkw.  
Czy jest możliwość zakupu części działki właściciel chciałby sprzedać grunt w całosci  
Długość działki 445 m  
Szerokość działki 55 m  
Kształt działki trapez  
Ukształtowanie pionowe płaska  
Zagospodarowanie terenu teren ogrodzony, zamknięty, zazieleniony-częściowo  
Teren ogrodzony tak  
Obiekty na terenie tak  
Media prąd 220V - na działce, siła - na działce, kanalizacja - na działce, gaz - na działce, woda - na działce, telefon - na działce
Zadrzewienie działki częściowo  
Cena za mkw. 240 PLN + VAT/ mkw.
Cena całkowita 6 000 000 PLN + VAT
Plan zagospodarowania, studium, warunki zabudowy, pozwolenia i inne w 2004r. było wydane pozwolenie na budowę (już nieaktualne)- budowa budynku hali magazynowej części zamiennych do maszyn rolniczych wraz z serwisem i częścią administracyjno-socjalną oraz modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego.  
Procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %  
Możliwa wysokość zabudowy 15 m  
Uwagi  

Opiekun oferty

zdjęcie Kamila Branecka

Kamila Branecka

Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu

Zapytaj o tę nieruchomość

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Magazyny i hale na sprzedaż w aglomeracjach: