Wynagrodzenie JARTOM Real Estate pokrywają właściciele nieruchomości

Działka przemysłowa z bocznicą, oferta nr 8610a

Kędzierzyn-Koźle
  • Powierzchnia działki sprzedaż 61 513 mkw.
  • Teren objęty MPZP (jednostka K, symbol P) - zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko za wyjątkiem: 1) elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych, 2) zakładów chemicznych, 3) rurociągów do przesyłu gazu, ropy naftowej, produktów naftowych i substancji chemicznych, 4) inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów, 5) inwestycji związanych z unieszkodliwianiem odpadów poprzez składowanie, 6) ujęć wód podziemnych, 7) zbiorników do magazynowania wraz z urządzeniami do przeładunku ropy naftowej, produktów chemicznych, produktów naftowych i gazu, 8) linii, stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, 9) oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. Teren oznaczony symbolami przeznaczenia P przeznaczony jest do realizacji lub utrzymania następujących funkcji: 1) przemysł wraz z niezbędną infrastrukturą, 2) usługi nieuciążliwe i uciążliwe wraz z niezbędną infrastrukturą, 3) bazy, składy, magazyny, 4) obiekty techniczne, 5) stacje paliw. Minimalna powierzchni biologicznie czynna 5%; maksymalna powierzchni zabudowy do 90%.
  • Teren w kształcie trapezu o podstawowych wymiarach: wysokość 180m ; podstawa 402 m. Wzdłuż najdłuższego boku bocznica kolejowa. Teren uzbrojony - dostępne wszystkie media do prowadzenia produkcji.

Cena sprzedaży nieruchomości 1 500 000 Euro + VAT

Kategoria działka na sprzedaż
Lokalizacja opis Kędzierzyn-Koźle 
Powierzchnia działki 61 513 mkw.  
Czy jest możliwość zakupu części działki nie  
Długość działki 402 m  
Szerokość działki 180 m  
Kształt działki trapez  
Ukształtowanie pionowe płaska  
Zagospodarowanie terenu  
Teren ogrodzony nie  
Obiekty na terenie na planach - obiekty niewidoczne - zarosniete  
Media
Zadrzewienie działki częściowo  
Cena za mkw. 24 Euro + VAT/ mkw.
Cena całkowita 1 500 000 Euro + VAT
Plan zagospodarowania, studium, warunki zabudowy, pozwolenia i inne plan zagospodarowania  
Procent powierzchni biologicznie czynnej 5 %  
Możliwa wysokość zabudowy  
Uwagi  

Opiekun oferty

zdjęcie Kamila Branecka

Kamila Branecka

Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu

Zapytaj o tę nieruchomość

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Magazyny i hale na sprzedaż w aglomeracjach: