Zakres usług magazynowych

Logistyka magazynowa - firma logistyczna dla Ciebie

Logistyka magazynowa - firma logistyczna wykona dla Ciebie następujące czynności w magazynie:

 1. Rozładunek środków transportu zewnętrznego

 2. Sortowanie

 3. Identyfikacja

 4. Kontrola ilościowa i jakościowa

 5. Przygotowanie towarów do składowania

 6. Przeformowanie towarów

 7. Wybieranie towarów według zamówień

 8. Przygotowanie towaru do kompletacji

 9. Grupowanie towaru według zleceń odbiorców.

 10. Dostarczenie towaru do strefy kompletacji

 11. Grupowanie towaru według zleceń odbiorców

 12. Banderolowanie

 13. Co-packing -   tworzenie nowych produktów z kilku komponentów

 14. Labeling  -oklejanie produktów wymaganą informacją

 15. Paletyzowanie towaru  

 16. Zmiana konfiguracji palety

 17. Przepakowywanie towarów

 18. Wymiana opakowań uszkodzonych

 19. Składowanie na regałach paletowych

 20. Składowanie blokowe w regałach przepływowych

 21. Składowanie w regałach zblokowanych

 22. Składowanie jednostek ładunkowych bezpośrednio na posadzce

 23. Tworzenie zestawów

 24. Kontrola nad zapasami magazynowymi w podziale na poszczególne asortymenty

 25. Zarządzanie reklamacjami

 26. Zarządzanie zamówieniami

 27. Zarządzanie zwrotami

 28. Pakowanie i formowanie jednostek,

 29. Przemieszczanie towarów do wydania

 30. Kontrola wyjścia

 31. Przygotowanie do wysyłki

 32. Załadunek środków transportu zewnętrznego

 33. Prowadzenie dokumentacji

 34. Fakturowanie

 35. Raportowanie 

 36. Umożliwienie kontroli i współpraca z urzędnikami   np. z Urzędem Celnym, GIODO, Sanepidem, itp.

Jeżeli poszukujesz dostawcy usług logistycznych wypełnij formularz szczegółowy lub poniższy formularz uproszczony:

Zakres usług magazynowych