Jak rozliczyć koszty eksploatacyjne i podatki?

Koszty eksploatacyjne przy umowie najmu - rozliczenie

koszty eksploatacji i podatki nieruchomości - jak rozliczyć

Co składa się na koszty eksploatacyjne?

Koszty za media

Koszty za media czyli ogrzewanie, wodę, gaz, elektryczność, telefon wraz ze wszystkimi podatkami z tego tytułu. Wymienione media mogą mieć oddzielne liczniki, lub mogą być udostępnione Najemcy wspólnie do użytku z innymi najemcami.
Najemca może zapłacić wszystkie te koszty, kiedy będą należne bezpośrednio odpowiednim dostawcom. Jeśli nie mają one oddzielnych liczników, Najemca powinien zapłacić przypisany mu udział w oparciu o proporcje pomiędzy Całkowitą Powierzchnią przedmiotu najmu a sumą metrów kwadratowych brutto powierzchni do wynajęcia, obsługiwanej przez danego dostawcę mediów.
Jednakże, jeśli Wynajmujący ustali, że Najemca używa nieproporcjonalną ilość danych mediów nie posiadając oddzielnego licznika, wtedy Wynajmujący powinien zainstalować oddzielny licznik celem obliczenia kosztów korzystania z danej usługi.
Należy ustalić zasady, kiedy Wynajmujący będzie odpowiedzialny wobec Najemcy za awarie lub przerwy w dostawach, oraz jaka awaria lub przerwa w udostępnieniu mediów lub usług, będzie uprawniać Najemcę do wypowiedzenia Umowy najmu, lub do wstrzymania zapłaty czynszu, albo innych sum należnych w ramach Umowy najmu.
Praktycznie w każdej umowie najmu za media płaci najemca.


Koszty za usługi

Koszty za usługi to opłaty za zarządzanie i administrowanie nieruchomością, usuwanie śmieci, koszty utrzymania, eksploatacji oraz naprawy Powierzchni Zewnętrznych, a w szczególności dachu oraz Powierzchni Wspólnych, w tym czyszczenie, naprawa chodników, podjazdów, zamiatanie, usuwanie śniegu, oraz naprawa stref parkingowych, eksploatacja, konserwacja i wymiana oświetlenia, konserwacja i wymiana wszystkich znaków drogowych i znaków bezpieczeństwa, czyszczenie, konserwacja i wymiana wykładzin i innych stałych elementów w Powierzchniach Wspólnych, czyszczenie, odmalowywanie i ponowne przygotowanie powierzchni zewnętrznych, ścian Wspólnych Powierzchni oraz ścian zewnętrznych i dachu budynku, usługi dozoru oraz inne usługi wraz ze wszystkimi podatkami z tego tytułu.
Należy uzgodnić, czy Wynajmujący będzie ponosił odpowiedzialność za udostępnienie ochrony lub innych środków zabezpieczających dla całości lub części przedmiotu najmu.

Koszty wyżej wymienionych usług rozliczane są dwa sposoby.

  • Wliczenie w koszt czynszu

Sposób pierwszy polega na wliczeniu ich w koszt czynszu, czyli Wynajmujący musi się liczyć, że z czynszu uzyskanego od Najemcy opłaci wszelkie usługi. Taki sposób jest dobry, jeśli Wynajmujący zna dobrze swoją nieruchomość i nie boi się gwałtownych zmian usług. Taki sposób stosuje się szczególnie w nieruchomościach mniejszych, gdzie wiele prac wykonuje się metodą gospodarczą, a często strażnik jest także ogrodnikiem, remontuje, odśnieża itp.

  • Ryczał za usługi

W przypadku dużych nieruchomości, a szczególnie centrów dystrybucyjnych przyjął się inny tryb rozliczania opłat. Najemca płaci, co miesiąc ryczałt za usługi. Dopiero na koniec roku następuje rozliczenie rzeczywistych kosztów Wynajmującego.


Podatek od nieruchomości

W umowie najmu można ustalić, że Najemca zapłaci proporcjonalny do zajmowanej powierzchni udział we wszystkich podatkach od nieruchomości, który będzie wymagalny w okresie Najmu.

Zobacz też:

Rozliczenie w umowie najmu kosztów ubezpieczeń 

Wzór umowy najmu
Szukasz fachowego wsparcia w najmie hali:


Zadzwoń:
+48 502 278 660
Kamila Branecka
Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu

kbranecka@jartom.pl


lub wypełnij poniższy formularz:

Jak rozliczyć koszty eksploatacyjne i podatki?