O nas    Usługi    Hale do wynajęcia    Hale na sprzedaż    Budowa    Działki    Kontakt    EN
» Informacje o firmie JARTOM » Certyfikaty i licencje JARTOM
JARTOM - HALE I GRUNTY W CAŁEJ POLSCE
+48 22 ... zobacz numer
Zostań klientem: wypełnij formularz

   W JARTOM mamy 99% rynku magazynowego


 

Certyfikaty i licencje JARTOM

 1. Licencja zawodowa
  Właściciel agencji nieruchomości JARTOM Tomasz Branecki posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 6.  Zgodnie z art. 179 ust.2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 46/2000 poz. 543) "Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową ...", a ust. 3 tegoż artykułu mówi, iż "Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jeżeli pośrednictwo będzie wykonywane przez pośredników w obrocie nieruchomościami o których mowa w ust. 2".
  Bezwzględny obowiązek posiadania licencji, jako warunek wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, powstał od dnia 1 stycznia 2002 roku (art. 232 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 46/2000 poz. 543)).

  Postępowanie zwykłe, obejmujące kurs kwalifikacyjny, praktykę zawodową, przygotowanie do egzaminu i sam egzamin, to prawie 10 miesięcy.

  Licencja przyznawana jest osobie fizycznej, a nie firmie.

 2. Ubezpieczenie
  Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami związany jest z określonym ryzykiem. Spowodowanie szkód może być zarówno następstwem braku wiedzy i doświadczenia, jak i staranności w wykonywaniu czynności. Nie zawsze też można przewidzieć konsekwencje własnych działań, mimo iż, podejmowane są one w dobrej wierze i z najlepszymi intencjami.
  Aby ograniczyć z jednej strony rozmiar szkód, a drugiej zaś dać poczucie bezpieczeństwa Klientom, pośrednicy obowiązkowo ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z zawodowym wykonywaniem czynności, zmierzających do zawarcia umów nabycia lub zbycia oraz najmu, bądź dzierżawy nieruchomości. Pośrednik jako właściciel Jartom zatrudnia inne osoby, które działają pod jego nadzorem, podlega ubezpieczeniu również od odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z działania tych osób.
  Obowiązkowe ubezpieczenie pośredników wiąże się z dodatkowym wysiłkiem finansowym, ale ma uwiarygodnić pośrednika w oczach Klienta.

  1. Członkostwo w Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników.
   Właściciel JARTOM należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, które jest największym z dwudziestu trzech regionalnych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową, zrzeszającą osoby wykonujące działalność zawodową lub naukowo-dydaktyczną w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przynależność do WSPON jest dobrowolna.

   Stowarzyszenie działa od maja 1994 roku i obecnie ma prawie 350 członków zwyczajnych,

   Wspólnie działając zdołaliśmy wypracować prestiż przynależności do WSPON, stanowiąc przy tym zwartą grupę lobbingową reprezentowaną przez grono profesjonalistów, których pomoc w postaci głosu doradczego wykorzystuje się w pracach legislacyjnych przygotowywanych ustaw. Zwracając uwagę na fakt, iż polski rynek nieruchomości jest na etapie dojrzewania, możemy być dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć.

   Warunkiem priorytetowym przynależności do Stowarzyszenia jest działanie zgodne z Kodeksem Etyki i Standardów Zawodowych WSPON. Organizujemy comiesięczne spotkania dla członków Stowarzyszenia, które nie tylko świetnie integrują środowisko, ale mają również charakter szkoleniowy. Systematycznie śledzimy prawo ustawodawcze oraz wszystkie zmiany zachodzące na polskim i zagranicznych rynkach nieruchomości.
   Organizowane przez nas imprezy środowiskowe, konferencje i częste szkolenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

   Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  2. reprezentacja interesów członków wobec administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych;
  • wypracowanie opinii środowiska we wszystkich istotnych dla niego kwestiach;
  • tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
  • tworzenie klimatu społecznego zaufania do czynności podejmowanych przez pośredników, promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia;
  • tworzenie wizerunku pośrednictwa jako profesji, a pośredników jako odrębnej grupy zawodowej;
  • wypracowanie zasad etyki zawodowej, jak również kontrola i egzekwowanie przestrzegania tych zasad;
  • ochrona prestiżu, dobrego imienia i interesów członków Stowarzyszenia;
  • dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia poprzez organizację szkoleń z zakresu obrotu nieruchomościami oraz kontaktu z klientami;
  • udział w tworzeniu rynku nieruchomości;
  • udział w tworzeniu prawa i opiniowaniu projektów prawnych;
  • organizowanie imprez kulturalnych i innych integrujących środowisko;
  • usprawnianie pracy pośredników poprzez budowę nowoczesnych narzędzi, jak system MLS i umowy na wyłączność. Nasi członkowie prężnie działają w Zarządzie, organach statutowych i grupach roboczych na rzecz całego środowiska pośredników

    • SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

  rodzaj nieruchomości
  rodzaj transakcji
  region
  numer oferty  
  O nas
   
   
   
   
   
   

  FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU:

  Imię i Nazwisko, Firma:
  E-mail:
  Telefon:
  2006 - 2024 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone >> o firmie >> Polityka prywatności i Cookies >> nieruchomości >> kontakt