Jak zabezpieczyć płatności czynszu

Jakie są zabezpieczenia płatności czynszu przy umowie najmu magazynu lub innej hali

Jak zabezpieczyć płatności czynszu przy umowie najmu magazynu lub hali

W jaki sposób zabezpieczyć zapłacenie czynszu?

Zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związane ze stosunkiem najmu, potocznie nazywane zabezpieczeniem płatności czynszu, mogą być oparte na jednej lub kilku przedstawionych poniżej formach (w wysokości 1 do 3 - miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych wraz z podatkiem VAT):

  • kaucja pieniężna,
  • bezwarunkowa gwarancja bankowa,
  • gwarancja ubezpieczeniowa,
  • umowa zastawu na prawach, np. papiery wartościowe, obligacje,
  • umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych, np. przewłaszczenie maszyn i urządzeń,
  • umowa poręczenia firmy macierzystej,
  • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym najemcy,
  • przelew wierzytelności.


Posiadasz halę i chcesz ją sprzedać lub wynająć:


Zadzwoń:
+48 502 278 660
Kamila Branecka
Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu

kbranecka@jartom.pl

Negocjacje umów z zakresu pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami, przyjmowanie od właścicieli nieruchomości informacji o zamiarze sprzedania lub wynajęcia nieruchomości - hale i grunty logistyczne i przemysłowe

Jak zabezpieczyć płatności czynszu