Hala magazyn lub produkcja na sprzedaż Września koło Poznania

Sprzedamy halę z wjazdem i biurem, 4 bramy z poziomu "0". 

Jeżeli interesujesz się zakupem tej hali wybierz jedną z opcji: