Co to jest FRACHT?

Co to jest fracht?


Geneza pojęcia fracht

Fracht obiegowo określa wysłany ładunek. Samo pojęcie fracht pochodzi z czasów, gdy jedynym sposobem na przesłanie towaru była droga morska i pierwotnie oznaczało opłatę za jego przewóz. Z czasem pojawienia się nowych sposobów na transport towaru (kolej, samochód, samolot) znaczenie tego słowa uległo zmianie i teraz określa również sam ładunek jak i jego przewiezienie. Opłatę tę wypłacał armatorowi właściciel towaru, gdy jego ładunek został dostarczony w nieuszkodzonym stanie. Ponieważ jednak transport morski był dość ryzykowny i armator nie miał wpływu na kaprysy morza, wypracowano różne sposoby, by nie narażać przewoźnika na straty. Żądano zapłaty z góry lub ustanawiano zastaw na ładunku. Wprowadzono również zasadę wg której jeśli ładunek mający dotrzeć do określonego portu nie zostanie w nim odebrany i wróci do z powrotem do miejsca załadunku lub też zostanie wyładowany w najbliższym bezpiecznym porcie to przewoźnikowi przysługuje tzw. fracht powrotny.

zdjęcie Kamila Branecka

Zadzwoń:

+48 502 278 660


Kamila Branecka 
Sales & Leasing Executive Director 
kbranecka@jartom.pl


 

lub wypełnij formularz:


Co to jest FRACHT?