Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony w przypadku zalegania najemcy z płatnościami

2020-11-13
Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony w przypadku zalegania najemcy z płatnościami

Wypowiedzenie umowy najmu hali
Wypowiedzenie umowy najmu hali
W umowie najmu hali zawartej na czas oznaczony nie jest ważny zapis  o możliwości jej wypowiedzenia bez wymienionej w tym zapisie przyczyny. Złożone wypowiedzenie pozostanie bezskuteczne. Stosunek najmu będzie trwał nadal. Aby moc wypowiedzieć umowę najmu magazynu w przypadku, gdy najemca zalega z płatnościami, konieczne jest wskazanie w umowie jako przyczyny wypowiedzenia zalegania z opłatami za czynsz, media itp

Przykładowy zapis:
Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy za pisemnym powiadomieniem jeżeli najemca zalega z opłatami czynszowymi za dwa terminy pełne okresy płatności i po upływie miesięcznego terminu wyznaczonego do zapłaty nie uregulował zaległych opłat.

Przed zawarciem umowy najmu magazynu lub hali produkcyjnej skontaktuj się z doradcami JARTOM


Jartom Real Estate,


Kontakt w sprawach najmu hal:


Kontakt w sprawach zakupu lub budowy hal:

Zadzwoń:
+48 502 ... zobacz numer
Kamila Branecka
Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu
e-mail:
kbranecka@jartom.pl


<< powrót do listy artykułów

FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU